Konsultation i klinikken

Konsultation i klinikken

Husk dit Sundhedskort!

” Vi ” er både en sygeplejerske og en læge.
Derfor kan der tilbydes en bred vifte af sundhedstilbud, hvor sygeplejersken kan bruge sin faglige kompetence  og kurser til mere omfattende og forebyggende konsultationer. Foretage en del undersøgelser og prøvesmagninger, således at dette er klar før konsultationen hos lægen. Men kan også selv udføre konsultationer og rådgivning. Udover at være sygeplejerske er Anitta tidl. uddannet som lægesekretær, hvilket er en stor fordel i det daglige arbejde.

Et besøg i klinikken skulle gerne give en afklaring på din helbredsmæssige tilstand – og en afhjælpning af det aktuelle problem.

Vi bestræber os på at motivere den enkelte patient til at tage et vist ansvar for sin egen sundhedstilstand.

Vi kan ikke leve dit liv men vi vil gerne være gode konsulenter ,så vi kan afhjælpe bekymringer bl.a. med afklarende undersøgelser.

Ofte bliver oplevelser under indlæggelser kaotiske med divergerende oplysninger fra forskellige sundhedspersonaler.

Der er travlhed og ofte undersøgelser på forskellige afdelinger og sygehuse og det store overblik kan være svært at få. Man taler ikke samme sprog, og det har i de senere år været et tiltagende problem at både sprogproblemer og kulturforskelle smitter af på oplevelsen.

Det er derfor vigtig at jeg kan samle trådene og skabe et overblik efterfølgende. Så snart jeg har fået udskrivningsbrevet, er det ofte en god ide med en konsultation, om hvad der egentlig er foregået.Der kan være nye ordinationer af medicin ,som det er vigtig vi får på plads inden du bestiller medicin efter en indlæggelse.
Ofte bliver man tilsagt yderligere undersøgelse efter udskrivningen eller kontrol. Det har vist sig at “DET STORE SYSTEM” ofte sylter sagerne fordi den ene tror den anden har formidlet henvisningen og så bliver det ikke til noget og man sider og venter, uden der sker noget, derfor er det vigtig at vi følger det op og sikre os at det er effektueret ved en evt en opringning til den implicerede afdelinger, og derved undgå misforståelser.